Overzicht punten

 

In openbare vergadering

 

01

Secretariaat (gemeente) - Ontslag van gemeenteraadslid dhr. Jasper Goffin - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

02

Secretariaat (gemeente) - Installatie en eedaflegging van dhr. Jan Wils als gemeenteraadslid in opvolging van dhr. Jasper Goffin, ontslagnemend - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

03

Secretariaat (gemeente) - Vaststelling rangorde van de gemeenteraadsleden - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2023 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

05

Omgeving - Samenwerkingsovereenkomst landschapspark 'Hart van Haspengouw' - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

06

Omgeving - Verderzetting project 'Intergemeentelijke erosiecoördinator' (2024-2028) - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

07

Overheidsopdrachten - Vergroening begraafplaats Alt-Hoeselt - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

08

Overheidsopdrachten - Aankoop berging met overdekte buitenruimte - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

09

Overheidsopdrachten - Aankoop uitrustingsmaterialen (sorteergrijper, slotenbak, rippertand en tandenbak) - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

10

Overheidsopdrachten - Aankoop takkenschaar - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

11

Secretariaat (gemeente) - nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet - Agenda buitengewone en bijzondere algemene vergadering van 11 mei 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

12

Secretariaat (gemeente) - Cordium cvba - Agenda algemene vergadering van 17 mei 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

13

Secretariaat (gemeente) - Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - Agenda algemene vergadering van 30 mei 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

14

Secretariaat (gemeente) - Nuhma cvba - Agenda algemene vergadering van 5 juni 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

15

Secretariaat (gemeente) - Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Agenda algemene vergadering van 7 juni 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

16

Secretariaat (gemeente) - EthiasCo bv - Agenda algemene vergadering van 8 juni 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

17

Secretariaat (gemeente) - Kleine Landeigendom - Agenda buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2023, dan wel 30 juni 2023, en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

18

Secretariaat (gemeente) - Cordium cvba - Agenda buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2023, dan wel 30 juni 2023, en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

19

Secretariaat (gemeente) - Limburg.net - Agenda algemene vergadering van 21 juni 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

20

Secretariaat (gemeente) - Opdrachthoudende vereniging IGL - Agenda algemene vergadering van 22 juni 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

21

Secretariaat (gemeente) - Fluvius Limburg - Agenda algemene vergadering van 27 juni 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

22

Secretariaat (gemeente) - Jaarverslag Wijk-werken Zuid-Oost Limburg 2022 - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

23

Secretariaat (gemeente) - Aanpassing deontologische code voor lokale mandatarissen - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

24

Secretariaat (gemeente) - Vermoeden schending deontologische code - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

25

Secretariaat (gemeente) - Klacht tegen 'Gemeenteraadsbeslissing d.d. 26 januari 2023 m.b.t. de kaderovereenkomst houdende het verlenen van een erfpachtrecht op 'Projectzone West' van het sportpark, herbestemmingsafspraken, het verlenen van een gemeentelijke subsidie en de aankoop van een onroerend goed te Hoeselt, Bruggestraat 32' - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

26

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 27 april 2023 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

27

Secretariaat (gemeente) - Aanpassing reglement belasting op leegstand - Goedkeuring

 

Niet goedgekeurd met 8 stemmen voor (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jan Wils), 13 stemmen tegen (Jordi Boulet, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Heidi Berx, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Liesbeth Werelds, Stanny Crommen en Ria Moesen) en 0 onthoudingen

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

28

Secretariaat (gemeente) - Stand van zaken dossier Appeltans (vervolg) - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 31/05/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.