Overzicht punten

 

In openbare vergadering

 

01

Financiën (gemeente) - Kerkfabrieken: advies rekeningen 2020 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

02

Personeelszaken - Vaststelling van de rechtspositieregeling - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

03

Mobiliteit - Aanvullend reglement op het verkeer n.a.v. het instellen van de Beukenlaan als 'Schoolstraat' - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

04

Secretariaat (gemeente) - Aanstelling gemeentelijke GAS-vaststellers - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

05

Secretariaat (gemeente) - Aanvraag inzake het zichtbaar gebruik van bodycams door de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

06

Secretariaat (gemeente) - Klacht bij Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) over gebruik gemeenschapsgelden en transparantie - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

07

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 24 juni 2021 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

08

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 28 juni 2021 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

09

Secretariaat (gemeente) - Overheidsopdrachten - Dossier 2021-044: externe ondersteuning dienst Omgeving - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 27/08/2021
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

10

Secretariaat (gemeente) - Ondertekening lokaal Energie- en Klimaatpact - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 27/08/2021