Overzicht punten

In openbare vergadering

 

01

Financiën (gemeente) - Kerkfabrieken: budgetwijzigingen in 2019 - Aktename

 

Akte genomen

 

Overzicht punten

02

Financiën (gemeente) - Kerkfabrieken: meerjarenplannen 2020-2025 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

03

Financiën (gemeente) - Kerkfabrieken: budgetten 2020 - Aktename

 

Akte genomen

 

Overzicht punten

04

Financiën (gemeente) - Belasting op de omgevingsvergunningen - Aanpassing van het besluit van 30 november 2017 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

05

Financiën (gemeente) - Belasting op de tweede verblijven - Aanpassing van het besluit van 27 november 2014 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

06

Financiën (gemeente) - Belasting op de leegstand van woningen en gebouwen - Aanpassing van het besluit van 31 augustus 2017 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

07

Financiën (gemeente) - Retributie op de aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen - Aanpassing van het besluit van 28 februari 2013 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

08

Financiën (gemeente) - Budget 2019: vaststelling budgetwijziging nr. 1 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

09

Omgeving - Definitieve vaststelling van de afschaffing van een deel van buurtwegen 28, 77 en 112 gelegen binnen het RUP Sportpark - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 13 stemmen voor (Jordi Boulet, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen), 3 stemmen tegen (Fons Capiot, Mieke Claesen en Eddy Vandecaetsbeek) en 4 onthoudingen (Serge Voncken, Carine Moors, Marc Bamps en Christiaan Hex)

 

Overzicht punten

10

Overheidsopdrachten - Aankoop klasunits GBS Alt-Hoeselt - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 18 stemmen voor (Jordi Boulet, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Serge Voncken, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Marc Bamps en Stanny Crommen), 2 stemmen tegen (Fons Capiot en Eddy Vandecaetsbeek) en 0 onthoudingen

 

Overzicht punten

11

Overheidsopdrachten - Omgevingswerken Sint-Hubertuszaal - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

12

Cultuur - GC Ter Kommen vzw - Jaarrekening 2018 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

13

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 29 augustus 2019 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd met aanpassingen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

14

Secretariaat (gemeente) - Vaststellen bouwovertredingen - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

15

Secretariaat (gemeente) - Beschadiging van het patrimonium van de gemeente - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

16

Secretariaat (gemeente) - Week van de duurzame gemeente - Goedkeuring

 

Niet goedgekeurd met 7 stemmen voor (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Marc Bamps, Christiaan Hex, Mieke Claesen en Eddy Vandecaetsbeek), 11 stemmen tegen (Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen) en 2 onthoudingen (Jordi Boulet en Rudi Coenegrachts)

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

17

Secretariaat (gemeente) - Oprichting en mandaat GECORO - Goedkeuring

 

Niet goedgekeurd met 7 stemmen voor (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Marc Bamps, Christiaan Hex, Mieke Claesen en Eddy Vandecaetsbeek), 13 stemmen tegen (Jordi Boulet, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen) en 0 onthoudingen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

18

Secretariaat (gemeente) - Project Glaudis aan de grot - Goedkeuring

 

Niet goedgekeurd met 7 stemmen voor (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Marc Bamps, Christiaan Hex, Mieke Claesen en Eddy Vandecaetsbeek), 12 stemmen tegen (Jordi Boulet, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen) en 1 onthouding (Wim Hellinx)

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

19

Secretariaat (gemeente) - Inventariseren van dorpszichten - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

20

Secretariaat (gemeente) - Bescherming waardevolle bomen achter de grot - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd