Overzicht punten

In openbare vergadering

 

01

Secretariaat (gemeente) - Huishoudelijk reglement gemeenteraad - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

02

Secretariaat (gemeente) - Deontologische code voor lokale mandatarissen - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

03

Financiën (gemeente) - Oprichting gemeenteraadscommissie financiën - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

04

Financiën (gemeente) - Samenstelling gemeenschappelijk managementteam - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

05

Omgeving - Verderzetting project 'Intergemeentelijke erosiecoördinator 2020-2023' - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

06

Omgeving - Definitieve vaststelling van het onteigeningsbesluit voor de uitvoering van het RUP Recyclagepark - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 12 stemmen voor (Jordi Boulet, Werner Raskin, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen), 2 stemmen tegen (Fons Capiot en Eddy Vandecaetsbeek) en 5 onthoudingen (Serge Voncken, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps en Jasper Goffin)

 

Overzicht punten

07

Omgeving - Convenant 2020 tussen de gemeente Hoeselt en Limburg.net inzake afvalbeheer, -verwijdering en -verwerking - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 12 stemmen voor (Jordi Boulet, Werner Raskin, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen), 0 stemmen tegen en 7 onthoudingen (Fons Capiot, Serge Voncken, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jasper Goffin)

 

Overzicht punten

08

Financiën (gemeente) - Aanvullende belasting op de Personenbelasting (APB) voor het aanslagjaar 2020 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 12 stemmen voor (Jordi Boulet, Werner Raskin, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen), 7 stemmen tegen (Fons Capiot, Serge Voncken, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jasper Goffin) en 0 onthoudingen

 

Overzicht punten

09

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2020 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 12 stemmen voor (Jordi Boulet, Werner Raskin, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen), 7 stemmen tegen (Fons Capiot, Serge Voncken, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jasper Goffin) en 0 onthoudingen

 

Overzicht punten

10

Financiën (gemeente) - Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten voor het aanslagjaar 2020 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

11

Financiën (gemeente) - Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen voor het aanslagjaar 2020 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

12

Financiën (gemeente) - Dienstenbelasting voor het aanslagjaar 2020 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 12 stemmen voor (Jordi Boulet, Werner Raskin, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen), 7 stemmen tegen (Fons Capiot, Serge Voncken, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jasper Goffin) en 0 onthoudingen

 

Overzicht punten

13

Financiën (gemeente) - Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

14

Omgeving - Samenstelling Hoeseltse leefmilieu adviesraad (HOLA) - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

15

Omgeving - Statuten Hoeseltse leefmilieu adviesraad (HOLA) - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

16

Omgeving - Samenstelling Hoeseltse adviesraad land- en tuinbouw - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

17

Omgeving - Statuten Hoeseltse adviesraad land- en tuinbouw - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

18

Secretariaat (gemeente) - Vervoerregioraad Limburg - Aanstelling afgevaardigde algemene vergaderingen - Aanpassing besluit van 21 februari 2019 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

19

Secretariaat (gemeente) - Fluvius Limburg - Agenda buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

20

Secretariaat (gemeente) - Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Agenda buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

21

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 26 september 2019 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

22

Secretariaat (gemeente) - BPA 'Hondhof', huidig Binnenhof. Bouwcommissie - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

23

Secretariaat (gemeente) - 'Open Ruimte Fonds' - Goedkeuring

 

Niet goedgekeurd met 7 stemmen voor (Fons Capiot, Serge Voncken, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jasper Goffin) , 12 stemmen tegen (Jordi Boulet, Werner Raskin, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen) en 0 onthoudingen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

24

Secretariaat (gemeente) - Verkeersveiligheid kruispunt Goosstraat-Romershovenstraat - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

25

Secretariaat (gemeente) - Verantwoording dossier Glaudis - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

In besloten vergadering

 

Bijkomend punt:

 

26

Secretariaat (gemeente) - Verzetsprocedure bij de beslagrechter tegen uitvoering vonnis arbeidsrechtbank inzake arbeidsongeval - Kennisgeving

 

Kennis genomen