Overzicht punten

 

In openbare vergadering

 

01

Financiën (gemeente) - Aanvullende belasting op de Personenbelasting (APB) voor het aanslagjaar 2024 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 10 stemmen voor (Hilde Wolfs, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Heidi Berx, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx en Wendy Bollen), 8 stemmen tegen (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jan Wils) en 0 onthoudingen

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2024 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 10 stemmen voor (Hilde Wolfs, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Heidi Berx, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx en Wendy Bollen), 8 stemmen tegen (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jan Wils) en 0 onthoudingen

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen voor het aanslagjaar 2024 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten voor het aanslagjaar 2024 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Dienstenbelasting voor het aanslagjaar 2024 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 10 stemmen voor (Hilde Wolfs, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Heidi Berx, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx en Wendy Bollen), 8 stemmen tegen (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jan Wils) en 0 onthoudingen

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

 

06

Financiën (gemeente) - Retributie op de aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen - Aanpassing van het besluit van 26 september 2019 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

 

07

Financiën (gemeente) - Aanpassing samenstelling gemeenteraadscommissie financiën - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

 

08

Omgeving - Gebruiksovereenkomst PC De Altenaar - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

 

09

Overheidsopdrachten - Opmaak bomenplan - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

 

10

Overheidsopdrachten - Aankoop digiborden - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

 

11

Mobiliteit - Aanvullend reglement op het verkeer n.a.v. het instellen van de Beukenlaan als ‘Schoolstraat’ - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

 

12

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke Holding nv in vereffening - Agenda buitengewone algemene vergadering van 13 november 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

 

13

Secretariaat (gemeente) - Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Agenda buitengewone algemene vergadering van 6 december 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

 

14

Secretariaat (gemeente) - Fluvius Limburg - Agenda buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

 

15

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 28 september 2023 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 30/10/2023
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

16

Secretariaat (gemeente) - Stand van zaken dossier Appeltans en wachtbekken Werm - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 30/10/2023