Overzicht punten

 

In openbare vergadering

 

01

Financiën (gemeente) - Opvolgingsrapportering boekjaar 2022 - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 03/10/2022
Overzicht punten

 

02

Personeelszaken - Vaststelling personeelsformatie - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/10/2022
Overzicht punten

 

03

Omgeving - Verzaking recht van opstal - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/10/2022
Overzicht punten

 

04

Overheidsopdrachten - Aanbestedingsdossier voor de riolerings- en wegeniswerken Schalkhovenstraat & Lindenhofstraat (Aquafinproject 20.451V) - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/10/2022
Overzicht punten

 

05

Overheidsopdrachten - Verbouwing foyer van sport- en gemeenschapscentrum Ter Kommen - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 19 stemmen voor (Jordi Boulet, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Heidi Berx, Fons Capiot, Serge Voncken, Linda Verjans, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Liesbeth Werelds, Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek, Jasper Goffin en Ria Moesen), 0 stemmen tegen en 1 onthouding (Marc Bamps)

 

Publicatiedatum: 03/10/2022
Overzicht punten

 

06

Overheidsopdrachten - Aanpassing dakopstand sporthal Ter Kommen - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/10/2022
Overzicht punten

 

07

Overheidsopdrachten - Aankoop klepelmaaier - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 14 stemmen voor (Jordi Boulet, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Heidi Berx, Fons Capiot, Linda Verjans, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Liesbeth Werelds, Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek en Ria Moesen), 6 stemmen tegen (Serge Voncken, Carine Moors, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps en Jasper Goffin) en 0 onthoudingen

 

Publicatiedatum: 03/10/2022
Overzicht punten

 

08

Overheidsopdrachten - Aankoop elektrische bestelauto - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/10/2022
Overzicht punten

 

09

Overheidsopdrachten - Upgrade en uitbreiding gemeentelijke website - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/10/2022
Overzicht punten

 

10

Lokale economie - Wijziging politiereglement houdende de regeling tot het exploiteren van horecazaken en drankgelegenheden - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/10/2022
Overzicht punten

 

11

Secretariaat (gemeente) - Samenwerkingsovereenkomst lokale besturen Bilzen, Hoeselt, Riemst, Voeren en VDAB Limburg 'Samen sterk voor lokaal werk 2022-2025' - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/10/2022
Overzicht punten

 

12

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 25 augustus 2022 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/10/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.