Overzicht punten

 

In openbare vergadering

 

01

Bibliotheek - Gebruiksreglement bibliotheek - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Retributie op het gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek - Aanpassing van het besluit van 28 maart 2019 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2024 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

04

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0831 - Zaak der wegen - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

05

Omgeving - Vestiging erfpachtrecht op gemeentelijke percelen t.h.v. de Paneelstraat - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

06

Omgeving - Kerkenplan - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

07

Omgeving - Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw - Jaarverslag en jaarrekening 2023 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

08

Omgeving - Financieel verslag IGSW Zuidoost-Limburg 2023 & rapport IGSW Zuidoost-Limburg 2023-2024 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

09

Omgeving - Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 - Rapportage 2023 - Aktename

 

Akte genomen

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

10

Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen klimaatregeling - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

11

Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen sierhekwerk - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

12

Overheidsopdrachten - Aankoop laptops - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

13

Overheidsopdrachten - Samenaankoop aardgas en elektriciteit - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

14

Overheidsopdrachten - Toetreding tot ICT raamovereenkomst - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

15

School - Aanwending werkingsbudget beleidsondersteuning - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

16

Secretariaat (gemeente) - Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - Agenda algemene vergadering van 28 mei 2024 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

17

Secretariaat (gemeente) - Nuhma cv - Agenda algemene vergadering van 3 juni 2024 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

18

Secretariaat (gemeente) - EthiasCo bv - Agenda algemene vergadering van 13 juni 2024 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

19

Secretariaat (gemeente) - Limburg.net - Agenda algemene vergadering van 19 juni 2024 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

20

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke Holding nv in vereffening - Agenda algemene vergadering van 26 juni 2024 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

21

Secretariaat (gemeente) - Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL) - Agenda algemene vergadering van 27 juni 2024 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

22

Secretariaat (gemeente) - Aanpassing samenstelling deontologische commissie - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

23

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 25 april 2024 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

24

Secretariaat (gemeente) - Bouw van tribune en kantine tussen A en B-voetbalterrein in het nieuwe sportpark en aanleg 3de voetbalplein in het sportpark - Goedkeuring

 

Niet goedgekeurd met 8 stemmen voor (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jan Wils), 10 stemmen tegen (Hilde Wolfs, Yves Croux, Bert Vertessen, Johan Schoefs, Heidi Berx, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Stanny Crommen, Linda Verjans en Ria Moesen) en 0 onthoudingen

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

25

Secretariaat (gemeente) - Overstroming Kerkstraat en PFAS-vervuiling - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

26

Secretariaat (gemeente) - Wandelweg Beisstraat - Wijngaardbos - Goedkeuring

 

Niet goedgekeurd met 8 stemmen voor (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jan Wils), 11 stemmen tegen (Hilde Wolfs, Yves Croux, Bert Vertessen, Johan Schoefs, Heidi Berx, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Stanny Crommen, Linda Verjans en Ria Moesen) en 0 onthoudingen

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

27

Secretariaat (gemeente) - Hoogtebeperking t.h.v. brug autostrade Droogbroekstraat - Goedkeuring

 

Niet goedgekeurd met 8 stemmen voor (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jan Wils), 10 stemmen tegen (Hilde Wolfs, Yves Croux, Bert Vertessen, Johan Schoefs, Heidi Berx, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Stanny Crommen en Linda Verjans) en 1 onthouding (Ria Moesen)

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

28

Secretariaat (gemeente) - Investeringen verkeersveiligheid - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

29

Secretariaat (gemeente) - Afsluiten van de Oude Nederbaan voor doorgaand verkeer - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

30

Secretariaat (gemeente) - Wateroverlast - Verstopte riolering industrieterrein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

31

Secretariaat (gemeente) - Wateroverlast en aanleg wachtbekken Werm - Goedkeuring

 

Niet goedgekeurd met 8 stemmen voor (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jan Wils), 11 stemmen tegen (Hilde Wolfs, Yves Croux, Bert Vertessen, Johan Schoefs, Heidi Berx, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Stanny Crommen, Linda Verjans en Ria Moesen) en 0 onthoudingen

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.