Overzicht punten

In openbare vergadering

 

01

Financiën (gemeente) - Belasting op de afgifte van administratieve stukken - Aanpassing van het besluit van 29 augustus 2019 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

02

Personeelszaken - Vaststelling van het organogram - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

03

Personeelszaken - Vaststelling van de personeelsformatie - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 13 stemmen voor (Jordi Boulet, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen), 6 stemmen tegen (Serge Voncken, Carine Moors, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps en Jasper Goffin) en 2 onthoudingen (Fons Capiot en Eddy Vandecaetsbeek)

 

Overzicht punten

04

Omgeving - Minnelijke onteigening van innemingen 10, 18, 20, 22, 24, 29, 30, 32, 34, 36 en 45 uit het RUP Sportpark - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 13 stemmen voor (Jordi Boulet, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen), 0 stemmen tegen en 8 onthoudingen (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jasper Goffin)

 

Overzicht punten

05

Omgeving - Omgevingsvergunning 2019/0168 - Zaak der wegen - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

06

Omgeving - Reglement geldigheidsduur conformiteitsattest - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

07

Overheidsopdrachten - Ontvangstbalie inkomhal gemeentehuis - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 15 stemmen voor (Jordi Boulet, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Fons Capiot, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Stanny Crommen en Eddy Vandecaetsbeek), 1 stem tegen (Christiaan Hex) en 5 onthoudingen (Serge Voncken, Carine Moors, Mieke Claesen, Marc Bamps en Jasper Goffin)

 

Overzicht punten

08

Overheidsopdrachten - Opmaak kerkenplan - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

09

Mobiliteit - Instellen parkeerverbod Kasteelstraat - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

10

Mobiliteit - Instellen parkeerverbod voor vrachtwagens Weyerstraat - Opheffing aanvullend reglement van 30 november 2006 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

11

Mobiliteit - Instellen parkeergelegenheid voor vrachtwagens Industrielaan - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

12

Mobiliteit - Uitbreiding blauwe zone Hoeselt centrum - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

13

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Vaststelling reglement en opheffing gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

14

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Protocolakkoord tussen het Parket van de procureur des Konings en de gemeente Hoeselt - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

15

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Bilzen en gemeente Hoeselt inzake de afhandeling van GAS-dossiers binnen Politiezone BIHORI - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

16

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Aanstelling gemeentelijk sanctionerend en plaatsvervangend gemeentelijk sanctionerend ambtenaar - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

17

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Tongeren en gemeente Hoeselt inzake de bemiddelingsprocedure - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

18

Secretariaat (gemeente) - Vermoeden schending deontologische code - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

19

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 30 januari 2020 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

20

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijk infoblad 'Hoeselt mag gezien'. De opbrengst van de advertenties bedroeg vanaf 2014 exclusief de jaarlijks uitbetaalde 1.000 EUR aan Marah 10.800 EUR. Wie gaat 10.800 EUR terugbetalen aan de gemeente? - Kennisgeving

 

Kennis genomen