Overzicht punten

 

01

Secretariaat (OCMW) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

02

Financiën (OCMW) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

03

Financiën (OCMW) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

04

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Aanstelling functie 'Administratief medewerker' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

06

Overheidsopdrachten - Dossier 2023-037: aanstellen ontwerper restauratie kluis Vrijhern - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/11/2023
Overzicht punten

 

07

Secretariaat (OCMW) - Aanvraag vervoer Basisschool De 2-Sprong - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/11/2023