Overzicht punten

 

01

Secretariaat (OCMW) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

02

Financiën (OCMW) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

03

Financiën (OCMW) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

04

Financiën (OCMW) - Ontwerp jaarrekening 2023 - Kennisgeving en doorverwijzing naar de OCMW-raad

 

Kennis genomen en doorverwezen naar de OCMW-raad

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Individuele weddevaststelling - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Betaalbaarstelling vakantiegeld - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Organisatie sportdag - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

09

Overheidsopdrachten - Dossier 2024-021: aankoop papier - Goedkeuring gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

10

Overheidsopdrachten - Dossier 2024-034: outsourcing IT-medewerker - Vaststelling wijze van gunning, bestek en lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Overzicht punten

 

11

Overheidsopdrachten - Uitbreiding huurovereenkomst kopieertoestellen/printers incl. omniumonderhoudscontract - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.