Overzicht punten

 

1

Secretariaat (OCMW) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/08/2020
Overzicht punten

 

2

Financiën (OCMW) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/08/2020
Overzicht punten

 

3

Financiën (OCMW) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/08/2020
Overzicht punten

 

4

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 06/08/2020
Overzicht punten

 

5

Overheidsopdrachten - Internetaansluiting locaties kinderopvang - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/08/2020
Overzicht punten

 

6

Overheidsopdrachten - Verlenging overeenkomst Jacobs Douwe Egberts bvba - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/08/2020
Overzicht punten

 

7

Burgerzaken - Aanpassing verzekering bus - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/08/2020
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

8

Sociale dienst - Stopzetting aanbod zomerterras via wijkwerken - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/08/2020
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

9

Dienstencentrum - Uitstel heropstart dienstencentrum - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/08/2020
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.