Overzicht punten

 

01

Secretariaat (OCMW) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

02

Financiën (OCMW) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

03

Financiën (OCMW) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

04

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Aanvraag loopbaanonderbreking - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Statistieken ziekteverzuim - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

07

Sociale dienst - Overeenkomst Integra (voorheen ZorGGroep Zin) - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

08

Dienstencentrum - Afsluiten vrijwilligersovereenkomst - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

09

Dienstencentrum - Activiteitenkalender 4de trimester 2024 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Overzicht punten

 

10

Secretariaat (OCMW) - Aanvraag stage - Goedkeuring

 

Geweigerd

 

Publicatiedatum: 10/07/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.