Overzicht punten

 

01

Secretariaat (OCMW) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

02

Financiën (OCMW) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

03

Financiën (OCMW) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

04

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddenmandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Aanstelling functie 'Buschauffeur' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

07

Sociale dienst - Project 'De Wensboom' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

08

Buitenschoolse kinderopvang - Bezettingscijfers 3de kwartaal 2023 - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

09

Secretariaat (OCMW) - Werkingskader toekenning 'Sociale steun eindejaarsperiode' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023