Overzicht punten

 

01

Secretariaat (OCMW) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

02

Financiën (OCMW) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

03

Financiën (OCMW) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

04

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddenmandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Aanstelling functie 'Buschauffeur' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

07

Sociale dienst - Project 'De Wensboom' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

08

Buitenschoolse kinderopvang - Bezettingscijfers 3de kwartaal 2023 - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Overzicht punten

 

09

Secretariaat (OCMW) - Werkingskader toekenning 'Sociale steun eindejaarsperiode' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 25/10/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.