Overzicht punten

 

01

Secretariaat (OCMW) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

02

Financiën (OCMW) - Inkomende facturen - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

03

Financiën (OCMW) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

04

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddenmandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

06

Overheidsopdrachten - Dossier 2021-034: aankoop papier - Gunning - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

07

Sociale dienst - Addendum overeenkomst Fedasil - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

08

Sociale dienst - Toewijzing federale toelage voedselhulp - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

09

Dienstencentrum - Verlenging sluiting dienstencentrum - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021
Overzicht punten

 

10

Secretariaat (OCMW) - Opzeg overeenkomst Culligan waterkoelers - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/07/2021