Overzicht punten

 

01

Secretariaat (OCMW) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

02

Financiën (OCMW) - Inkomende facturen 2021 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

03

Financiën (OCMW) - Inkomende facturen 2022 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

04

Financiën (OCMW) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Individuele weddevaststelling - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Individuele weddevaststelling - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Beoordeling kandidaturen functie 'Opvangbegeleider' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

09

Overheidsopdrachten - Dossier 2022-001: uitbreiding outsourcing ICT - Vaststelling wijze van gunning, bestek en lijst van aan te schrijven firma’s - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

10

Buitenschoolse kinderopvang - Bezettingscijfers 4de kwartaal 2021 - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Overzicht punten

 

11

Secretariaat (OCMW) - Agenda OCMW-raad van 27 januari 2022 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/01/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.