Overzicht punten

 

01

Secretariaat (OCMW) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

02

Financiën (OCMW) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

03

Financiën (OCMW) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

04

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Verlofregeling 2024 - Kennisgeving en doorverwijzing naar de OCMW-raad

 

Kennis genomen en doorverwezen naar de OCMW-raad

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

06

Dienstencentrum - Organisatie kerstfeest 2023 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

 

07

Secretariaat (OCMW) - Agenda OCMW-raad van 26 oktober 2023 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/10/2023