Overzicht punten

 

01

Secretariaat (OCMW) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

02

Financiën (OCMW) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

03

Financiën (OCMW) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

04

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddenmandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Individuele weddevaststelling - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Beoordeling kandidaturen functie 'Maatschappelijk werker' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Aanvraag loopbaanonderbreking - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

09

Dienstencentrum - Heropstart dienstencentrum OCMW Hoeselt - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021
Overzicht punten

 

10

Secretariaat (OCMW) - Agenda OCMW-raad van 26 augustus 2021 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 18/08/2021