Overzicht punten

 

01

Secretariaat (OCMW) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

 

02

Financiën (OCMW) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

 

03

Financiën (OCMW) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

 

04

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

 

05

Sociale dienst - Semestrieel rapport dienstverlening - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

 

06

Sociale dienst - Samenwerkingsovereenkomst vzw Health - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

 

07

Buitenschoolse kinderopvang - Bezettingscijfers 2de kwartaal 2021 - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

 

08

Buitenschoolse kinderopvang - Jaarverslag Opvoedingswinkel Zuid-Limburg - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

 

09

Secretariaat (OCMW) - Uniek verslag - Toelage voor voedselhulp - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/08/2021
Overzicht punten

 

10

Secretariaat (OCMW) - Vragenlijst minimale veiligheidsnormen Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 04/08/2021