Overzicht punten

 

01

Secretariaat (OCMW) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

02

Financiën (OCMW) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

03

Financiën (OCMW) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

04

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddenmandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Individuele weddevaststelling - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Aanleg wervingsreserve functie 'Opvangbegeleider (BKO)' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Aanstelling functie 'Opvangbegeleider BKO' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

09

Personeelszaken - Aanstelling functie 'Opvangbegeleider BKO' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

10

Personeelszaken - Aanstelling functie 'Opvangbegeleider BKO' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

11

Overheidsopdrachten - Dossier 2024-021: aankoop papier - Vaststelling wijze van gunning, bestek en lijst van aan te schrijven firma's - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.