Overzicht punten

 

1

Secretariaat (OCMW) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

2

Financiën (OCMW) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

3

Financiën (OCMW) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

4

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

5

Personeelszaken - Aanvraag loopbaanonderbreking - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

6

Sociale dienst - Overeenkomst noodopvang vzw Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

7

Buitenschoolse kinderopvang - Leerplichtcontrole - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

8

Secretariaat (OCMW) - Agenda OCMW-raad van 27 mei 2021 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 19/05/2021