Overzicht punten

 

01

Secretariaat (OCMW) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

 

02

Financiën (OCMW) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

 

03

Financiën (OCMW) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

 

04

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

 

05

Sociale dienst - Voorfinanciering zorgpunt voor Oekraïense vluchtelingen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

 

06

Buitenschoolse kinderopvang - Subsidieoverzicht kinderopvang 2021 - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

 

07

Buitenschoolse kinderopvang - Bevraging tevredenheid kinderen - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

 

08

Secretariaat (OCMW) - Lidmaatschap Vlaamse lokale financieel directeurs (Vlofin) - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

 

09

Secretariaat (OCMW) - Delegatiebesluit van de algemeen directeur d.d. 4 mei 2022 inzake het ondertekenen van de fiscale fiches buitenschoolse kinderopvang (BKO) - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Overzicht punten

 

10

Secretariaat (OCMW) - Agenda OCMW-raad van 19 mei 2022 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 11/05/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.