Overzicht punten

 

01

Secretariaat (OCMW) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

 

02

Financiën (OCMW) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

 

03

Financiën (OCMW) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

 

04

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddenmandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Verlofregeling 'verzorgend personeel' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

 

09

Personeelszaken - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

 

10

Personeelszaken - Uitstel eindejaarsactiviteiten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Overzicht punten

 

11

Secretariaat (OCMW) - Uniek verslag 2021 - Tijdelijke premie aan gerechtigden op leefloon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 29/12/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.