Overzicht punten

 

1

Secretariaat (OCMW) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

 

2

Financiën (OCMW) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

 

3

Financiën (OCMW) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

 

4

Financiën (OCMW) - Regels voor kredietbewaking - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

 

5

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

 

6

Personeelszaken - Herziening ontslagdatum - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

 

7

Buitenschoolse kinderopvang - Opheffing vrijstelling ouderbijdrage buitenschoolse kinderopvang (BKO) - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

 

8

Dienstencentrum - Jaarverslag 2019 en kwaliteitsplanning 2020 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.