Overzicht punten

 

01

Secretariaat (OCMW) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

 

02

Financiën (OCMW) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

 

03

Financiën (OCMW) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

 

04

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

 

05

Personeelszaken - Betaalbaarstelling weddenmandaten - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

 

06

Personeelszaken - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

 

07

Personeelszaken - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

 

08

Personeelszaken - Verlenging arbeidsovereenkomst - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

 

09

Secretariaat (OCMW) - Agenda OCMW-raad van 30 november 2023 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

10

Personeelszaken - Openstelling functie 'Gezinsondersteuner' - Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

11

Personeelszaken - Openstelling 'Coördinator schuldhulpverlening' - Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/11/2023