Overzicht punten

 

1

Secretariaat (OCMW) - Notulen en verslag vorige vergadering - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

2

Financiën (OCMW) - Inkomende facturen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

3

Financiën (OCMW) - Aanvragen bestelbon - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

4

Financiën (OCMW) - Ontwerp jaarrekening 2020 - Kennisgeving en doorverwijzing naar de OCMW-raad

 

Kennis genomen en doorverwezen naar de OCMW-raad

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

5

Personeelszaken - Afwezigheidsverloven - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

6

Buitenschoolse kinderopvang - Overzicht subsidies BKO - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

7

Secretariaat (OCMW) - Aanvraag gebruik OCMW-gebouw voor 'Hoeselt Run 2021' - Goedkeuring

 

Goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

 

8

Secretariaat (OCMW) - Voorkooprecht leegstaande woning - Goedkeuring

 

Geweigerd

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.