Overzicht punten

 

In openbare vergadering

01

Secretariaat (OCMW) - Jaarlijkse rapportering klachtenbehandeling 2022 - Kennisgeving

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

02

Secretariaat (OCMW) - Eedaflegging lid Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) - Kennisgeving

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Overzicht punten

03

Secretariaat (OCMW) - Notulen en zittingsverslag OCMW-raad van 29 december 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.