Overzicht punten

 

In openbare vergadering

 

01

Financiën (OCMW) - Goedkeuring jaarrekening 2022 door de gouverneur - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

 

02

Personeelszaken - Vaststelling personeelsformatie - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

 

03

Personeelszaken - Verlofregeling 2024 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

 

04

Sociale dienst - Protocol uitwisseling persoonsgegevens Agentschap Integratie & Inburgering - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

 

05

Buitenschoolse kinderopvang - Lokale samenwerkingsovereenkomst en protocol uitwisseling persoonsgegevens Agentschap Opgroeien - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

 

06

Dienstencentrum - Inspiratienota preventieve gezondheid Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg (ELZ ZOLim) - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

 

07

Secretariaat (OCMW) - Verwerkersovereenkomst Poolstok - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

 

08

Secretariaat (OCMW) - Minimale levering aardgas en elektriciteit 2023-2024 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/12/2023
Overzicht punten

 

09

Secretariaat (OCMW) - Notulen en zittingsverslag OCMW-raad van 26 oktober 2023 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 01/12/2023