Overzicht punten

 

In openbare vergadering

1

Secretariaat (OCMW) - Ontslag van gemeenteraadslid dhr. Rudi Coenegrachts - Kennisgeving

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

2

Secretariaat (OCMW) - Samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn - Aktename

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

3

Financiën (OCMW) - Gemeentelijke tussenkomst OCMW Hoeselt (boekjaar 2020) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

4

Financiën (OCMW) - Vaststelling jaarrekening 2020 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

5

Financiën (OCMW) - Investeringstoelage boekjaar 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

6

Sociale dienst - Verlenging project 'I can Limburg' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

7

Dienstencentrum - Retributiereglement - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

8

Secretariaat (OCMW) - Jaarverslag 2020 interlokale vereniging Wijk-werken - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

9

Secretariaat (OCMW) - nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet - Agenda algemene vergadering van 23 juni 2021 en bepaling mandaat afgevaardigde OCMW Hoeselt - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

10

Secretariaat (OCMW) - Attest vervanging voorzitter OCMW- en gemeenteraad - Kennisgeving

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

11

Secretariaat (OCMW) - Notulen en zittingsverslag OCMW-raad van 27 mei 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021