Overzicht punten

 

In openbare vergadering

 

01

Sociale dienst - Samenwerkingsovereenkomst Kruispunt XL Bilzen-Hoeselt - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

02

Secretariaat (OCMW) - EthiasCo bv - Agenda gewone algemene vergadering van 13 juni 2024 en bepaling mandaat afgevaardigde OCMW Hoeselt - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

03

Secretariaat (OCMW) - Notulen en zittingsverslag OCMW-raad van 25 april 2024 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Overzicht punten

 

Bijkomend punt:

 

04

Secretariaat (OCMW) - Seniorenadviesraad - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 03/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.