Overzicht punten

 

In openbare vergadering

 

01

Sociale dienst - Aanvraagdossier project 'Lokale partnerschappen' - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

 

02

Sociale dienst - Verwerkersovereenkomst 'Wonen Vlaanderen' inzake de Vlaamse huurpremie - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

 

03

Secretariaat (OCMW) - Notulen en zittingsverslag OCMW-raad van 28 september 2023 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/10/2023