Overzicht punten

 

In openbare vergadering

 

01

Sociale dienst - Aanvraagdossier project 'Lokale partnerschappen' - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

 

02

Sociale dienst - Verwerkersovereenkomst 'Wonen Vlaanderen' inzake de Vlaamse huurpremie - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Overzicht punten

 

03

Secretariaat (OCMW) - Notulen en zittingsverslag OCMW-raad van 28 september 2023 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 27/10/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.