Overzicht punten

 

In openbare vergadering

01

Financiën (gemeente) - Goedkeuring jaarrekening 2022 door de gouverneur - Kennisgeving

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

02

Financiën (gemeente) - Kerkfabrieken: budgetwijzigingen 2023 - Aktename

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

03

Financiën (gemeente) - Kerkfabrieken: budgetten 2024 - Aktename

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

04

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Oost-Limburg (boekjaar 2024) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

05

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst (boekjaar 2024) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

06

Omgeving - Convenant 2024 tussen de gemeente Hoeselt en Limburg.net inzake afvalbeheer, - verwijdering en -verwerking - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

07

Financiën (gemeente) - Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

08

Personeelszaken - Vaststelling van de personeelsformatie - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

09

Personeelszaken - Verlofregeling 2024 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

10

Omgeving - Vestiging erfpachtrecht op een gemeentelijk perceel grond te Sint-Huibrechts-Hern - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

11

Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen toiletten - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

12

Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen zonneschermen - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

13

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Bruggestraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

14

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Catsbeekstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

15

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Daalstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

16

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Demerstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

17

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Eikaertstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

18

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Kalvarieberg' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

19

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Kapelstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

20

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Kasteelstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

21

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Kleinveldstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

22

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Koekoekstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

23

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Leeuwerikstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

24

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Marktstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

25

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Meidoornlaan' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

26

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Merelstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

27

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Nachtegaalstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

28

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Onze-Lieve-Vrouwstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

29

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Parkstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

30

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Pastorijstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

31

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Populierenstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

32

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Rode-Kruislaan' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

33

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Schoolstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

34

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Sint-Jozefstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

35

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Sint-Lambertusstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

36

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Stationsstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

37

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Toekomststraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

38

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Tuinstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

39

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Weyerstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

40

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Wijngaardstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

41

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Winkelstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

42

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Principiële goedkeuring wijziging straatnaam 'Zapstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

43

Mobiliteit - Aanvullend reglement op het verkeer n.a.v. de herinrichting van de St.-Jozefstraat - Opheffing aanvullend reglement van 28 september 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

44

School - Beëindiging samenwerking Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB) en toetreding Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg (PCLB) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

45

School - Gebruik van het leerplan 'Leer Lokaal' van de Onderwijsvereniging van Steden & Gemeenten (OVSG) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

46

Secretariaat (gemeente) - Dienstverlenende Vereniging s-Lim - Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

47

Secretariaat (gemeente) - Dienstverlenende Vereniging s-Lim - Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december 2023, voordracht kandidaat-bestuurders, aanstelling en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

48

Secretariaat (gemeente) - Limburg.net - Agenda buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

49

Secretariaat (gemeente) - Limburg.net - Agenda algemene vergadering van 20 december 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

50

Secretariaat (gemeente) - Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL) - Agenda algemene vergadering van 21 december 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

51

Secretariaat (gemeente) - Fluvius Limburg - Halfjaarlijks verslag 1ste semester 2023 - Kennisgeving

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

52

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 17 oktober 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

53

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 26 oktober 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023