Overzicht punten

In openbare vergadering

 

01

Financiën (gemeente) - Belasting op het weghalen van allerhande afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten - Opheffing van het reglement - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

02

Financiën (gemeente) - Retributie voor prestaties uitgevoerd door gemeentepersoneel - Aanpassing van het besluit van 28 februari 2013 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

03

Financiën (gemeente) - Rapportering financieel directeur ingevolge visumplicht - Boekjaar 2018 - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

04

Financiën (gemeente) - Vaststelling jaarrekening 2018 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

05

Financiën (gemeente) - Verzoek tot terugname B-aandelen Nuhma cvba - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

06

Omgeving - Voorlopige vaststelling van de afschaffing van een deel van buurtwegen 28, 77 en 112 gelegen binnen het RUP Sportpark - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

07

Omgeving - Intentieovereenkomst met Limburg.net inzake de uitvoering van het RUP Recyclagepark - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 12 stemmen voor (Jordi Boulet, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen), 2 stemmen tegen (Fons Capiot en Eddy Vandecaetsbeek) en 4 onthoudingen (Carine Moors, Mieke Claesen, Marc Bamps en Jasper Goffin)

 

Overzicht punten

08

Omgeving - Voorlopige vaststelling van het onteigeningsbesluit, het onteigeningsplan en de projectnota voor de uitvoering van het RUP Recyclagepark - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 12 stemmen voor (Jordi Boulet, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen), 6 stemmen tegen (Fons Capiot, Carine Moors, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jasper Goffin) en 0 onthoudingen

 

Overzicht punten

09

Omgeving - Aankoop perceel grond gelegen tussen de Oude Nederbaan en de Industrielaan - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 12 stemmen voor (Jordi Boulet, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen), 6 stemmen tegen (Fons Capiot, Carine Moors, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jasper Goffin) en 0 onthoudingen

 

Overzicht punten

10

Omgeving - Verlenging project 'Intergemeentelijke Samenwerking rond Wonen Zuidoost-Limburg' - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

11

Omgeving - Reglement paalkampeerplaats 'Hooilingen' - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

12

Overheidsopdrachten - Samenwerkingsovereenkomst met Fluvius voor de gelijktijdige uitvoering van werken in het kader van het riolerings- en wegenisproject R000832 'afkoppeling Industrielaan' - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

13

Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen gasketels parochiale lokalen Hoeselt centrum - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

14

Overheidsopdrachten - Aankoop software vergaderbeheer - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

15

Lokale economie - Samenstelling middenstandsadviesraad Hoeselt (MARAH) - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

16

School - Onderwijs - Aanwending werkingsbudget voor beleidsondersteuning - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

17

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke Holding nv in vereffening - Aanstelling gemeentelijke afgevaardigde algemene vergaderingen legislatuur 2019-2024 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

18

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke Holding nv in vereffening - Agenda algemene vergadering van 26 juni 2019 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

19

Secretariaat (gemeente) - Klacht tegen handelen burgemeester Raskin op gemeenteraad van 25 april 2019 - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

20

Secretariaat - Klacht tegen beslissing gemeenteraad 25 april 2019 - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

21

Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 23 mei 2019 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

22

Secretariaat (gemeente) - Huwelijken. Aparte wetgeving in Hoeselt? - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

23

Secretariaat (gemeente) - Participatie burgers aan het beleid - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

24

Secretariaat (gemeente) - Infovergadering bouwproject Tongersesteenweg - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

25

Secretariaat (gemeente) - Verkeersveiligheid: oversteekplaats voor fietsers op het kruispunt Goosstraat-Romershovenstraat - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

26

Secretariaat (gemeente) - Verkeersveiligheid: geplande werken aan afrit 31 E313 Bilzen/Hoeselt - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

27

Secretariaat (gemeente) - Groenonderhoud: beheren van de wandelpaden - Kennisgeving

 

Kennis genomen