Overzicht punten

1Financiën (gemeente) - Belasting op het weghalen van allerhande afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten - Opheffing van het reglement - Goedkeuring

Overzicht punten

2Financiën (gemeente) - Retributie voor prestaties uitgevoerd door gemeentepersoneel - Aanpassing van het besluit van 28 februari 2013 - Goedkeuring

Overzicht punten

3Financiën (gemeente) - Rapportering financieel directeur ingevolge visumplicht - Boekjaar 2018 - Kennisgeving

Overzicht punten

4Financiën (gemeente) - Vaststelling jaarrekening 2018 - Goedkeuring

Overzicht punten

5Financiën (gemeente) - Verzoek tot terugname B-aandelen Nuhma cvba - Goedkeuring

Overzicht punten

6Omgeving - Voorlopige vaststelling van de afschaffing van een deel van buurtwegen 28, 77 en 112 gelegen binnen het RUP Sportpark - Goedkeuring

Overzicht punten

7Omgeving - Intentieovereenkomst met Limburg.net inzake de uitvoering van het RUP Recyclagepark - Goedkeuring

Overzicht punten

8Omgeving - Voorlopige vaststelling van het onteigeningsbesluit, het onteigeningsplan en de projectnota voor de uitvoering van het RUP Recyclagepark - Goedkeuring

Overzicht punten

9Omgeving - Aankoop perceel grond gelegen tussen de Oude Nederbaan en de Industrielaan - Goedkeuring

Overzicht punten

10Omgeving - Verlenging project 'Intergemeentelijke Samenwerking rond Wonen Zuidoost-Limburg' - Goedkeuring

Overzicht punten

11Omgeving - Reglement paalkampeerplaats 'Hooilingen' - Goedkeuring

Overzicht punten

12Overheidsopdrachten - Samenwerkingsovereenkomst met Fluvius voor de gelijktijdige uitvoering van werken in het kader van het riolerings- en wegenisproject R000832 'afkoppeling Industrielaan' - Goedkeuring

Overzicht punten

13Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen gasketels parochiale lokalen Hoeselt centrum - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

Overzicht punten

14Overheidsopdrachten - Aankoop software vergaderbeheer - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

Overzicht punten

15Lokale economie - Samenstelling middenstandsadviesraad Hoeselt (MARAH) - Goedkeuring

Overzicht punten

16School - Onderwijs - Aanwending werkingsbudget voor beleidsondersteuning - Goedkeuring

Overzicht punten

17Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke Holding nv in vereffening - Aanstelling gemeentelijke afgevaardigde algemene vergaderingen legislatuur 2019-2024 - Goedkeuring

Overzicht punten

18Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke Holding nv in vereffening - Agenda algemene vergadering van 26 juni 2019 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

Overzicht punten

19Secretariaat (gemeente) - Klacht tegen handelen burgemeester Raskin op gemeenteraad van 25 april 2019 - Kennisgeving

Overzicht punten

20Secretariaat - Klacht tegen beslissing gemeenteraad 25 april 2019 - Kennisgeving

Overzicht punten

21Secretariaat - Notulen gemeenteraad van 23 mei 2019 - Goedkeuring

Overzicht punten

22Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Huwelijken. Aparte wetgeving in Hoeselt? - Kennisgeving

Overzicht punten

23Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Participatie burgers aan het beleid - Kennisgeving

Overzicht punten

24Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Infovergadering bouwproject Tongersesteenweg - Kennisgeving

Overzicht punten

25Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Verkeersveiligheid: oversteekplaats voor fietsers op het kruispunt Goosstraat-Romershovenstraat - Kennisgeving

Overzicht punten

26Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Verkeersveiligheid: geplande werken aan afrit 31 E313 Bilzen/Hoeselt - Kennisgeving

Overzicht punten

27Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Groenonderhoud: beheren van de wandelpaden - Kennisgeving