Overzicht punten

In openbare vergadering

 

01

Financiën (gemeente) - Goedkeuring jaarrekening 2018 door de Gouverneur - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

02

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2019 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

03

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst (boekjaar 2020) - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

04

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Oost-Limburg (boekjaar 2020) - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

05

Financiën (gemeente) - Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen - Aanpassing van het besluit van 30 november 2017 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

06

Financiën (gemeente) - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

07

Financiën (gemeente) - Uitlenen gemeentelijk materiaal: vaststellen van het kader en de bijzondere voorwaarden en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

08

Financiën (gemeente) - Retributiereglement op begraafplaatsen - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

09

Burgerzaken - Huishoudelijk reglement op begraafplaatsen - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

10

Burgerzaken - Politiereglement op begraafplaatsen - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

11

Personeelszaken - Verlofregeling 2020 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

12

Overheidsopdrachten - Wegenwerken Jeugdkapel & Tramstraat - Lastvoorwaarden en  gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

13

Secretariaat (gemeente) - Vaststelling politieverordening betreffende clubhuizen van motorclubs - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

14

Secretariaat (gemeente) - Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL) - Agenda algemene vergadering van 11 december 2019 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

15

Secretariaat (gemeente) - Limburg.net - Agenda algemene vergadering van 19 december 2019 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

16

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 24 oktober 2019 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

17

Secretariaat (gemeente) - Container gemeenschapscentrum en 3 containers school Alt-Hoeselt - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

18

Secretariaat (gemeente) - Grootwarenhuis Vrankrijk Bilzen - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

19

Secretariaat (gemeente) - Aanleg meerjarige bloemenmengsels - Goedkeuring

 

Niet goedgekeurd met 8 stemmen voor (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jasper Goffin) , 11 stemmen tegen (Jordi Boulet, Werner Raskin, Bert Vertessen, Johan Schoefs, Linda Verjans, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen) en 0 onthoudingen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

20

Secretariaat (gemeente) - Aanplanting laanbomen Paneelstraat - Goedkeuring

 

Niet goedgekeurd met 8 stemmen voor (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jasper Goffin) , 12 stemmen tegen (Jordi Boulet, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen) en 0 onthoudingen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

21

Secretariaat (gemeente) - Integratie van het stoepenplan in uit te voeren wegenwerken - Goedkeuring

 

Niet goedgekeurd met 6 stemmen voor (Serge Voncken, Carine Moors, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps en Jasper Goffin) , 12 stemmen tegen (Jordi Boulet, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen) en 0 onthoudingen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

22

Secretariaat (gemeente) - Bescherming en vervanging bomen in Hoeselt - Stand van zaken - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

23

Secretariaat (gemeente) - Controle op snelheidsbeperking zwaar verkeer Schalkhoven en Hern - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

24

Secretariaat (gemeente) - Controle op zwerfvuil/sluikstorten - Kennisgeving

 

Kennis genomen