Overzicht punten

 

01

Financiën (gemeente) - Goedkeuring jaarrekening 2018 door de Gouverneur - Kennisgeving

 

 

Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2019 - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

03

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke dotatie aan de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst (boekjaar 2020) - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

04

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Oost-Limburg (boekjaar 2020) - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

05

Financiën (gemeente) - Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen - Aanpassing van het besluit van 30 november 2017 - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

06

Financiën (gemeente) - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

07

Financiën (gemeente) - Uitlenen gemeentelijk materiaal: vaststellen van het kader en de bijzondere voorwaarden en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

08

Financiën (gemeente) - Retributiereglement op begraafplaatsen - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

09

Burgerzaken - Huishoudelijk reglement op begraafplaatsen - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

10

Burgerzaken - Politiereglement op begraafplaatsen - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

11

Personeelszaken - Verlofregeling 2020 - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

12

Overheidsopdrachten - Wegenwerken Jeugdkapel & Tramstraat - Lastvoorwaarden en  gunningswijze - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

13

Secretariaat (gemeente) - Vaststelling politieverordening betreffende clubhuizen van motorclubs - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

14

Secretariaat (gemeente) - Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL) - Agenda algemene vergadering van 11 december 2019 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

15

Secretariaat (gemeente) - Limburg.net - Agenda algemene vergadering van 19 december 2019 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

16

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 24 oktober 2019 - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

 

17

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Container gemeenschapscentrum en 3 containers school Alt-Hoeselt - Kennisgeving

 

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

 

18

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Grootwarenhuis Vrankrijk Bilzen - Kennisgeving

 

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

 

19

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Aanleg meerjarige bloemenmengsels - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

 

20

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Aanplanting laanbomen Paneelstraat - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

 

21

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Integratie van het stoepenplan in uit te voeren wegenwerken - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

 

22

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Bescherming en vervanging bomen in Hoeselt - stand van zaken - Kennisgeving

 

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

 

23

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Controle op snelheidsbeperking zwaar verkeer Schalkhoven en Hern - Kennisgeving

 

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

 

24

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Controle op zwerfvuil/sluikstorten - Kennisgeving