Overzicht punten

1Financiën (gemeente) - Kerkfabrieken: budgetwijzigingen in 2019 - Aktename

Overzicht punten

2Financiën (gemeente) - Kerkfabrieken: meerjarenplannen 2020-2025 - Goedkeuring

Overzicht punten

3Financiën (gemeente) - Kerkfabrieken: budgetten 2020 - Aktename

Overzicht punten

4Financiën (gemeente) - Belasting op de omgevingsvergunningen - Aanpassing van het besluit van 30 november 2017 - Goedkeuring

Overzicht punten

5Financiën (gemeente) - Belasting op de tweede verblijven - Aanpassing van het besluit van 27 november 2014 - Goedkeuring

Overzicht punten

6Financiën (gemeente) - Belasting op de leegstand van woningen en gebouwen - Aanpassing van het besluit van 31 augustus 2017 - Goedkeuring

Overzicht punten

7Financiën (gemeente) - Retributie op de aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen - Aanpassing van het besluit van 28 februari 2013 - Goedkeuring

Overzicht punten

8Financiën (gemeente) - Budget 2019: vaststelling budgetwijziging nr. 1 - Goedkeuring

Overzicht punten

9Omgeving - Definitieve vaststelling van de afschaffing van een deel van buurtwegen 28, 77 en 112 gelegen binnen het RUP Sportpark - Goedkeuring

Overzicht punten

10Overheidsopdrachten - Aankoop klasunits GBS Alt-Hoeselt - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

Overzicht punten

11Overheidsopdrachten - Omgevingswerken Sint-Hubertuszaal - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

Overzicht punten

12Cultuur - GC Ter Kommen vzw - Jaarrekening 2018 - Goedkeuring

Overzicht punten

13Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 29 augustus 2019 - Goedkeuring

Overzicht punten

14Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Vaststellen bouwovertredingen - Kennisgeving

Overzicht punten

15Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Beschadiging van het patrimonium van de gemeente - Goedkeuring

Overzicht punten

16Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Week van de duurzame gemeente - Goedkeuring

Overzicht punten

17Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Oprichting en mandaat GECORO - Goedkeuring

Overzicht punten

18Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Project Glaudis aan de grot - Goedkeuring

Overzicht punten

19Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Inventariseren van dorpszichten - Goedkeuring

Overzicht punten

20Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Bescherming waardevolle bomen achter de grot - Goedkeuring