Overzicht punten

In openbare vergadering

 

01

Financiën (gemeente) - Vaststelling meerjarenplan 2020-2025 (rapporteringsperiode 2020) - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 12 stemmen voor (Jordi Boulet, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen), 8 stemmen tegen (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jasper Goffin) en 0 onthoudingen

 

Overzicht punten

02

Omgeving - Wijziging in de minnelijke onteigening van inneming 19 uit het RUP Centrumontwikkeling - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

03

Mobiliteit - Signalisatieplan Middelste Kommen - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

04

Jeugd - Jeugdhuis X vzw - Jaarrekening 2018 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

05

Jeugd - Jeugdhuis X vzw - Begroting 2020 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

06

Sport - Sport Hoeselt vzw - Jaarrekening 2018 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

07

Sport - Sport Hoeselt vzw - Begroting 2020 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

08

Sport - Statuten adviesalliantie sport & beweging Hoeselt (AAS&B) - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

09

Sport - Samenstelling coördinatieteam adviesalliantie sport & beweging Hoeselt (AAS&B) - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

10

Secretariaat (OCMW) - Wijziging overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol wijk-werken op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren d.d. 01.01.2018 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

11

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 28 november 2019 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd