Overzicht punten

 

01

Financiën (gemeente) - Vaststelling meerjarenplan 2020-2025 (rapporteringsperiode 2020) - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

02

Omgeving - Wijziging in de minnelijke onteigening van inneming 19 uit het RUP Centrumontwikkeling - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

03

Mobiliteit - Signalisatieplan Middelste Kommen - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

04

Jeugd - Jeugdhuis X vzw - Jaarrekening 2018 - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

05

Jeugd - Jeugdhuis X vzw - Begroting 2020 - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

06

Sport - Sport Hoeselt vzw - Jaarrekening 2018 - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

07

Sport - Sport Hoeselt vzw - Begroting 2020 - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

08

Sport - Statuten adviesalliantie sport & beweging Hoeselt (AAS&B) - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

09

Sport - Samenstelling coördinatieteam adviesalliantie sport & beweging Hoeselt (AAS&B) - Kennisgeving

 

 

Overzicht punten

 

10

Secretariaat (OCMW) - Wijziging overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging voor de regierol wijk-werken op het grondgebied Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren d.d. 01.01.2018 - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

11

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 28 november 2019 - Goedkeuring