Overzicht punten

 

In openbare vergadering

 

01

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2024 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

02

Omgeving - Aankoop perceel grond langs de gemeentelijke basisschool Alt-Hoeselt - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

03

Omgeving - Ingebruikname vastgoedinformatieplatform (VIP) en retributiereglement - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

04

Omgeving - Samenwerkingsovereenkomst landschapspark 'Hart van Haspengouw' - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

05

Omgeving - Gratis grondafstand t.h.v. de woonzorgcampus Gansterenstraat - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 11 stemmen voor (Hilde Wolfs, Yves Croux, Bert Vertessen, Werner Raskin, Johan Schoefs, Heidi Berx, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Liesbeth Werelds, Stanny Crommen en Ria Moesen), 0 stemmen tegen en 8 onthoudingen (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy Vandecaetsbeek en Jan Wils)

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

06

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0829 - Zaak der wegen - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 15 stemmen voor (Hilde Wolfs, Yves Croux, Bert Vertessen, Werner Raskin, Johan Schoefs, Heidi Berx, Serge Voncken, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Liesbeth Werelds, Stanny Crommen, Ria Moesen en Jan Wils), 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen (Fons Capiot, Carine Moors, Marc Bamps en Eddy Vandecaetsbeek)

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

07

Overheidsopdrachten - Aanleg toegangsweg sportpark (Gansterenstraat) - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 15 stemmen voor (Hilde Wolfs, Yves Croux, Bert Vertessen, Werner Raskin, Johan Schoefs, Heidi Berx, Serge Voncken, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Liesbeth Werelds, Stanny Crommen, Ria Moesen en Jan Wils), 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen (Fons Capiot, Carine Moors, Marc Bamps en Eddy Vandecaetsbeek)

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

08

Overheidsopdrachten - Aankoop ecorasters - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

09

Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen automatische slagboom in de Beukenlaan - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

10

Secretariaat (gemeente) - Wonen in Limburg - Aanstelling gemeentelijke afgevaardigde algemene vergadering Wonen in Limburg - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

11

Secretariaat (gemeente) - Fluvius Opdrachthoudende vereniging (OV) - Agenda algemene vergadering van 5 juni 2024 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

12

Secretariaat (gemeente) - Fluvius Limburg - Agenda algemene vergadering van 10 juni 2024 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

13

Secretariaat (gemeente) - Jaarverslag Wijk-werken Zuid-Oost Limburg 2023 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Overzicht punten

 

14

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 28 maart 2024 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 26/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.