Overzicht punten

 

In openbare vergadering

01

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2024 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

02

Omgeving - Aankoop perceel grond langs de gemeentelijke basisschool Alt-Hoeselt - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

03

Omgeving - Ingebruikname vastgoedinformatieplatform (VIP) en retributiereglement - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

04

Omgeving - Samenwerkingsovereenkomst landschapspark 'Hart van Haspengouw' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

05

Omgeving - Gratis grondafstand t.h.v. de woonzorgcampus Gansterenstraat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

06

Omgeving - Omgevingsvergunning 2023/0829 - Zaak der wegen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

07

Overheidsopdrachten - Aanleg toegangsweg sportpark (Gansterenstraat) - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

08

Overheidsopdrachten - Aankoop ecorasters - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

09

Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen automatische slagboom in de Beukenlaan - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

10

Secretariaat (gemeente) - Wonen in Limburg - Aanstelling gemeentelijke afgevaardigde algemene vergadering Wonen in Limburg - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

11

Secretariaat (gemeente) - Fluvius Opdrachthoudende vereniging (OV) - Agenda algemene vergadering van 5 juni 2024 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

12

Secretariaat (gemeente) - Fluvius Limburg - Agenda algemene vergadering van 10 juni 2024 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

13

Secretariaat (gemeente) - Jaarverslag Wijk-werken Zuid-Oost Limburg 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Overzicht punten

14

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 28 maart 2024 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 17/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.