Overzicht punten

1Secretariaat (gemeente) - Huishoudelijk reglement gemeenteraad - Goedkeuring

Overzicht punten

2Secretariaat (gemeente) - Deontologische code voor lokale mandatarissen - Goedkeuring

Overzicht punten

3Financiën (gemeente) - Oprichting gemeenteraadscommissie financiën - Goedkeuring

Overzicht punten

4Financiën (gemeente) - Samenstelling gemeenschappelijk managementteam - Goedkeuring

Overzicht punten

5Omgeving - Verderzetting project 'Intergemeentelijke erosiecoördinator 2020-2023' - Goedkeuring

Overzicht punten

6Omgeving - Definitieve vaststelling van het onteigeningsbesluit voor de uitvoering van het RUP Recyclagepark - Goedkeuring

Overzicht punten

7Omgeving - Convenant 2020 tussen de gemeente Hoeselt en Limburg.net inzake afvalbeheer, -verwijdering en -verwerking - Goedkeuring

Overzicht punten

8Financiën (gemeente) - Aanvullende belasting op de Personenbelasting (APB) voor het aanslagjaar 2020 - Goedkeuring

Overzicht punten

9Financiën (gemeente) - Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2020 - Goedkeuring

Overzicht punten

10Financiën (gemeente) - Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten voor het aanslagjaar 2020 - Goedkeuring

Overzicht punten

11Financiën (gemeente) - Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen voor het aanslagjaar 2020 - Goedkeuring

Overzicht punten

12Financiën (gemeente) - Dienstenbelasting voor het aanslagjaar 2020 - Goedkeuring

Overzicht punten

13Financiën (gemeente) - Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - Goedkeuring

Overzicht punten

14Omgeving - Samenstelling Hoeseltse leefmilieu adviesraad (HOLA) - Goedkeuring

Overzicht punten

15Omgeving - Statuten Hoeseltse leefmilieu adviesraad (HOLA) - Goedkeuring

Overzicht punten

16Omgeving - Samenstelling Hoeseltse adviesraad land- en tuinbouw - Goedkeuring

Overzicht punten

17Omgeving - Statuten Hoeseltse adviesraad land- en tuinbouw - Goedkeuring

Overzicht punten

18Secretariaat (gemeente) - Vervoerregioraad Limburg - Aanstelling afgevaardigde algemene vergaderingen - Aanpassing besluit van 21 februari 2019 - Goedkeuring

Overzicht punten

19Secretariaat (gemeente) - Fluvius Limburg - Agenda buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

Overzicht punten

20Secretariaat (gemeente) - Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Agenda buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

Overzicht punten

21Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 26 september 2019 - Goedkeuring

Overzicht punten

22Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - BPA 'Hondhof', huidig Binnenhof. Bouwcommissie - Kennisgeving

Overzicht punten

23Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - 'Open Ruimte Fonds' - Goedkeuring

Overzicht punten

24Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Verkeersveiligheid kruispunt Goosstraat-Romershovenstraat - Kennisgeving

Overzicht punten

25Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Verantwoording dossier Glaudis - Kennisgeving

Overzicht punten

26Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Verzetsprocedure bij de beslagrechter tegen uitvoering vonnis arbeidsrechtbank inzake arbeidsongeval - Kennisgeving