Overzicht punten

 

In openbare vergadering

01

Financiën (gemeente) - Kerkfabrieken: advies rekeningen 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

02

Financiën (gemeente) - Rapportering financieel directeur ingevolge visumplicht boekjaar 2023 - Kennisgeving

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

03

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke tussenkomst 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

04

Financiën (gemeente) - Vaststelling jaarrekening 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

05

Financiën (gemeente) - Aanpassing samenstelling gemeenteraadscommissie financiën - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

06

Omgeving - Doorverkoop onroerend goed Industrielaan 102-104 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

07

Overheidsopdrachten - Onderhoud wegen 2024-2025 - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

08

Overheidsopdrachten - Herstellingswerken dak gemeentelijke basisschool Alt-Hoeselt - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

09

Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen zonnepanelen gemeentelijke basisschool Alt-Hoeselt - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

10

Overheidsopdrachten - Leveren en plaatsen luifel gemeentelijke basisschool Alt-Hoeselt - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

11

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Definitieve goedkeuring wijziging straatnaam 'Onze-Lieve-Vrouwstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

12

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Definitieve goedkeuring wijziging straatnaam 'Parkstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

13

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Definitieve goedkeuring wijziging straatnaam 'Rode-Kruislaan' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

14

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Definitieve goedkeuring wijziging straatnaam 'Weyerstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

15

Burgerzaken - Fusie Bilzen-Hoeselt - Definitieve goedkeuring wijziging straatnaam 'Zapstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

16

Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer inzake 'Afsluiten Leeuwerikstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

17

Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer inzake 'Aanpassing fietspad t.h.v. de Lindekapelstraat/Trulstraat' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

18

Cultuur - GC Ter Kommen vzw - Jaarrekening 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

19

Sport - Sport Hoeselt vzw - Jaarrekening 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

20

Jeugd - Jeugdhuis X vzw - Jaarrekening 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

21

Jeugd - Jeugdhuis X vzw - Aanpassing begroting 2024 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

22

Jeugd - Reglement speelstraten - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

23

Secretariaat (gemeente) - Klacht bij Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) tegen gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 februari 2024 'overheidsopdrachten - realisatie openbare infrastructuur Sportpark Hoeselt - Lastvoorwaarden en gunningswijze' - Kennisgeving

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

24

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 30 mei 2024 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

25

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Juridische begeleiding sportpark Hoeselt - Kennisgeving

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

26

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Aankoop tennissite Romershoven - Verlijden notariële akte - Kennisgeving

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.