Overzicht punten

In openbare vergadering

 

01

Financiën (gemeente) - BBC - Vaststellen beleidsdomeinen - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

02

Financiën (gemeente) - Belasting op de afgifte van administratieve stukken - Aanpassing van het besluit van 31 mei 2018 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

03

Financiën (gemeente) - Belasting op de inname van het openbaar domein - Aanpassing van het besluit van 30 april 2015 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

04

Financiën (gemeente) - Belasting op leurhandel - Aanpassing van het besluit van 23 juni 2016 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

05

Financiën (gemeente) - Belasting op de standplaatsen op kermissen op het openbaar domein - Aanpassing van het besluit van 24 september 2015 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

06

Financiën (gemeente) - Belasting op het verhuur van voertuigen met bestuurder - Aanpassing van het besluit van 28 februari 2013 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

07

Overheidsopdrachten - Samenwerkingsovereenkomst met Fluvius voor de gelijktijdige uitvoering van werken in het kader van het riolerings- en wegenisproject R001359 'Fazantstraat, Bosduifstraat e.a.' - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

08

Overheidsopdrachten - Revisie toneeltrekken - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

09

Cultuur - Verlenging deelname projectvereniging Erfgoed Haspengouw 2021-2026 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

10

Secretariaat (gemeente) - Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL) - Wijziging statuten en verzoek tot verlenging - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

11

Secretariaat (gemeente) - Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL) - Agenda algemene vergadering van 25 september 2019 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

12

Secretariaat (gemeente) - Attest vervanging voorzitter OCMW- en gemeenteraad - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

13

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 27 juni 2019 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

14

Secretariaat (gemeente) - Opwaarderen gemeenteplein - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

15

Secretariaat (gemeente) - Opeenvolging van grote bouwprojecten in Hoeselt centrum - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

16

Secretariaat (gemeente) - Stand van zaken sportpark - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

17

Secretariaat (gemeente) - Opvolging verkeersveiligheid aan de scholen - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

18

Secretariaat (gemeente) - Zwerfvuil en sluikstorten - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

19

Secretariaat (gemeente) - Patrimonium - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

20

Secretariaat (gemeente) - Kappen van bomen op het kerkhof te Hern - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

21

Secretariaat (gemeente) - Milieuraad Hoeselt - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

22

Secretariaat (gemeente) - PV voor voorlopige oplevering na wegenwerken N730 - Kennisgeving

 

Kennis genomen