Overzicht punten

 

In openbare vergadering

01

Financiën (gemeente) - Aanvullende belasting op de Personenbelasting (APB) voor het aanslagjaar 2024 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

02

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2024 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

03

Financiën (gemeente) - Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen voor het aanslagjaar 2024 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

04

Financiën (gemeente) - Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten voor het aanslagjaar 2024 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

05

Financiën (gemeente) - Dienstenbelasting voor het aanslagjaar 2024 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

06

Financiën (gemeente) - Retributie op de aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen - Aanpassing van het besluit van 26 september 2019 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

07

Financiën (gemeente) - Aanpassing samenstelling gemeenteraadscommissie financiën - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

08

Omgeving - Gebruiksovereenkomst PC De Altenaar - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

09

Overheidsopdrachten - Opmaak bomenplan - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

10

Overheidsopdrachten - Aankoop digiborden - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

11

Mobiliteit - Aanvullend reglement op het verkeer n.a.v. het instellen van de Beukenlaan als ‘Schoolstraat’ - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

12

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke Holding nv in vereffening - Agenda buitengewone algemene vergadering van 13 november 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

13

Secretariaat (gemeente) - Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Agenda buitengewone algemene vergadering van 6 december 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

14

Secretariaat (gemeente) - Fluvius Limburg - Agenda buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

15

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 28 september 2023 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 18/10/2023
Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

16

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Stand van zaken dossier Appeltans en wachtbekken Werm - Kennisgeving

 

 

Publicatiedatum: 23/10/2023