Overzicht punten

In openbare vergadering

 

01

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2020 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

02

Financiën (gemeente) - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

03

Omgeving - Voorlopige vaststelling van het onteigeningsbesluit, het onteigeningsplan en de projectnota voor de uitvoering van het RUP Sportpark - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 13 stemmen voor (Jordi Boulet, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen), 0 stemmen tegen en 6 onthoudingen (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Mieke Claesen, Marc Bamps en Eddy Vandecaetsbeek)

 

Overzicht punten

04

Omgeving - Minnelijke onteigening van inneming 39 uit het RUP Sportpark - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

05

Omgeving - Voorlopige goedkeuring straatnamen voor de verkaveling 'Middelste Kommen' - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

06

Omgeving - Voorlopige goedkeuring straatnaam voor het verlengde deel van de Pasbrugstraat - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

07

Overheidsopdrachten - Verkoop dienstvoertuig Technische Dienst - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

08

Overheidsopdrachten - Verbouwing Sint-Hubertuszaal: HVAC en sanitair - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 13 stemmen voor (Jordi Boulet, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen), 0 stemmen tegen en 6 onthoudingen (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Mieke Claesen, Marc Bamps en Eddy Vandecaetsbeek)

 

Overzicht punten

09

Overheidsopdrachten - Verbouwing Sint-Hubertuszaal: elektriciteit - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

10

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 19 december 2019 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

11

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijk infoblad 'Hoeselt Mag Gezien' - Reclame laatste pagina - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

12

Secretariaat (gemeente) - Formulier bijkomende agenda gemeenteraad - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

13

Secretariaat (gemeente) - Oprichting GECORO - Stand van zaken - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

14

Secretariaat (gemeente) - Evaluatie één jaar bibliotheek O.L.V.-parochie - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

15

Secretariaat (gemeente) - Blauwe zone Dorpsstraat? Visie op het dorpsplein? Mobiliteitsplan? - Goedkeuring

 

Niet goedgekeurd met 6 stemmen voor (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Mieke Claesen, Marc Bamps en Eddy Vandecaetsbeek), 12 stemmen tegen (Jordi Boulet, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds en Stanny Crommen) en 0 onthoudingen

 

Overzicht punten

In besloten vergadering

 

16

Secretariaat (gemeente) - Vervanging algemeen directeur - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd