Overzicht punten

 

In openbare vergadering

 

01

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2020 - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

02

Financiën (gemeente) - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

03

Omgeving - Voorlopige vaststelling van het onteigeningsbesluit, het onteigeningsplan en de projectnota voor de uitvoering van het RUP Sportpark - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

04

Omgeving - Minnelijke onteigening van inneming 39 uit het RUP Sportpark - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

05

Omgeving - Voorlopige goedkeuring straatnamen voor de verkaveling 'Middelste Kommen' - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

06

Omgeving - Voorlopige goedkeuring straatnaam voor het verlengde deel van de Pasbrugstraat - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

07

Overheidsopdrachten - Verkoop dienstvoertuig Technische Dienst - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

08

Overheidsopdrachten - Verbouwing Sint-Hubertuszaal: HVAC en sanitair - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

09

Overheidsopdrachten - Verbouwing Sint-Hubertuszaal: elektriciteit - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

10

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 19 december 2019 - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

 

12

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijk infoblad 'Hoeselt Mag Gezien' - reclame laatste pagina - Kennisgeving

 

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

 

13

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Formulier bijkomende agenda gemeenteraad - Kennisgeving

 

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

 

14

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Oprichting GECORO - stand van zaken - Kennisgeving

 

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

 

15

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Evaluatie één jaar bibliotheek O.L.V.-parochie - Kennisgeving

 

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

 

16

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Blauwe zone Dorpsstraat; visie op het dorpsplein? Mobiliteitsplan? - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

In besloten vergadering

 

11

Secretariaat (gemeente) - Vervanging algemeen directeur - Goedkeuring