Overzicht punten

 

In openbare vergadering

 

1

Secretariaat (gemeente) - Verkiezing van de schepen - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

2

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke tussenkomst OCMW Hoeselt (boekjaar 2020) - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

3

Financiën (gemeente) - Vaststelling jaarrekening 2020 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

4

Financiën (gemeente) - Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

5

Omgeving - Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

6

Omgeving - Klimaatactieplan Hoeselt 2030 - Goedkeuring

 

Goedgekeurd met 12 stemmen voor (Jordi Boulet, Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx en Stanny Crommen), 5 stemmen tegen (Serge Voncken, Carine Moors, Christiaan Hex, Mieke Claesen en Marc Bamps) en 2 onthoudingen (Fons Capiot en Eddy Vandecaetsbeek)

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

7

Omgeving - Omgevingsvergunning 2020/0399 - Zaak der wegen - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

8

Omgeving - Gratis grondafstand aan de gemeente Hoeselt van een perceel grond t.h.v. de Neder- en Bilzerstraat - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

9

Omgeving - Aankoop perceel grond Nederstraat - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

10

Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer in het kader van de invoering van snelheidszones - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

11

Lokale economie - Organisatie 'Coronaveilig voetbalfeest' - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

12

Technische dienst - Aanpassing 'Reglement inzake de levering van boord- en betonstraatstenen aan inwoners voor het verharden van stoepen' - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

13

Cultuur - Aanpassing statuten Projectvereniging Erfgoed Haspengouw - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

14

Cultuur - GC Ter Kommen vzw - Jaarrekening 2020 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

15

Jeugd - Jeugdhuis X vzw - Jaarrekening 2020 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

16

Sport - Sport Hoeselt vzw - Jaarrekening 2020 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

17

School - Aanwending werkingsbudget beleidsondersteuning - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

18

Secretariaat (gemeente) - Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren vzw - Vervanging afgevaardigde algemene vergaderingen voor de legislatuur 2019-2024 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

19

Secretariaat (gemeente) - Projectvereniging Erfgoed Haspengouw - Vervanging plaatsvervangend afgevaardigde algemene vergaderingen voor de legislatuur 2019-2024 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

20

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke Holding NV in vereffening - Agenda algemene vergadering van 30 juni 2021 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

21

Secretariaat (gemeente) - nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet - Agenda algemene vergadering van 23 juni 2021 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

22

Secretariaat (gemeente) - Jaarverslag interlokale vereniging Wijk-werken 2020 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

23

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Vaststelling reglement houdende overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

24

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Protocolakkoord tussen het Parket van de procureur des Konings en de gemeente Hoeselt - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

25

Secretariaat (gemeente) - Attest vervanging voorzitter OCMW- en gemeenteraad - Kennisgeving

 

Kennis genomen

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

26

Secretariaat (gemeente) - Bekrachtiging burgemeestersbesluit tot het organiseren van de OCMW- en gemeenteraad van 24 juni 2021 in GC Ter Kommen met beperkt publiek - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

27

Secretariaat (gemeente) - Bekrachtiging burgemeestersbesluit tot het organiseren van de OCMW- en gemeenteraad van 28 juni 2021 in GC Ter Kommen zonder publiek - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

 

28

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 27 mei 2021 - Goedkeuring

 

Unaniem goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/06/2021