Overzicht punten

 

In openbare vergadering

1

Secretariaat (gemeente) - Verkiezing van de schepen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

2

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke tussenkomst OCMW Hoeselt (boekjaar 2020) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

3

Financiën (gemeente) - Vaststelling jaarrekening 2020 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

4

Financiën (gemeente) - Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

5

Omgeving - Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

6

Omgeving - Klimaatactieplan Hoeselt 2030 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

7

Omgeving - Omgevingsvergunning 2020/0399 - Zaak der wegen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

8

Omgeving - Gratis grondafstand aan de gemeente Hoeselt van een perceel grond t.h.v. de Neder- en Bilzerstraat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

9

Omgeving - Aankoop perceel grond Nederstraat - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

10

Mobiliteit - Gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer in het kader van de invoering van snelheidszones - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

11

Lokale economie - Organisatie 'Coronaveilig voetbalfeest' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

12

Technische dienst - Aanpassing 'Reglement inzake de levering van boord- en betonstraatstenen aan inwoners voor het verharden van stoepen' - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

13

Cultuur - Aanpassing statuten Projectvereniging Erfgoed Haspengouw - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

14

Cultuur - GC Ter Kommen vzw - Jaarrekening 2020 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

15

Jeugd - Jeugdhuis X vzw - Jaarrekening 2020 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

16

Sport - Sport Hoeselt vzw - Jaarrekening 2020 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

17

School - Aanwending werkingsbudget beleidsondersteuning - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

18

Secretariaat (gemeente) - Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren vzw - Vervanging afgevaardigde algemene vergaderingen voor de legislatuur 2019-2024 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

19

Secretariaat (gemeente) - Projectvereniging Erfgoed Haspengouw - Vervanging plaatsvervangend afgevaardigde algemene vergaderingen voor de legislatuur 2019-2024 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

20

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke Holding NV in vereffening - Agenda algemene vergadering van 30 juni 2021 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

21

Secretariaat (gemeente) - nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet - Agenda algemene vergadering van 23 juni 2021 en bepaling mandaat gemeentelijke afgevaardigde - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

22

Secretariaat (gemeente) - Jaarverslag interlokale vereniging Wijk-werken 2020 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

23

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Vaststelling reglement houdende overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

24

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Protocolakkoord tussen het Parket van de procureur des Konings en de gemeente Hoeselt - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

25

Secretariaat (gemeente) - Attest vervanging voorzitter OCMW- en gemeenteraad - Kennisgeving

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

26

Secretariaat (gemeente) - Bekrachtiging burgemeestersbesluit tot het organiseren van de OCMW- en gemeenteraad van 24 juni 2021 in GC Ter Kommen met beperkt publiek - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

27

Secretariaat (gemeente) - Bekrachtiging burgemeestersbesluit tot het organiseren van de OCMW- en gemeenteraad van 28 juni 2021 in GC Ter Kommen zonder publiek - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021
Overzicht punten

28

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 27 mei 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 16/06/2021