Overzicht punten

 

In openbare vergadering

 

01

Financiën (gemeente) - Belasting op de afgifte van administratieve stukken - Aanpassing van het besluit van 29 augustus 2019 - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

02

Personeelszaken - Vaststelling van het organogram - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

03

Personeelszaken - Vaststelling van de personeelsformatie - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

04

Omgeving - Minnelijke onteigening van innemingen 10, 18, 20, 22, 24, 29, 30, 32, 34, 36 en 45 uit het RUP Sportpark - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

05

Omgeving - Omgevingsvergunning 2019/0168 - Zaak der wegen - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

06

Omgeving - Reglement geldigheidsduur conformiteitsattest - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

07

Overheidsopdrachten - Ontvangstbalie inkomhal gemeentehuis - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

08

Overheidsopdrachten - Opmaak kerkenplan - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

09

Mobiliteit - Instellen parkeerverbod Kasteelstraat - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

10

Mobiliteit - Instellen parkeerverbod voor vrachtwagens Weyerstraat - Opheffing aanvullend reglement van 30 november 2006 - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

11

Mobiliteit - Instellen parkeergelegenheid voor vrachtwagens Industrielaan - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

12

Mobiliteit - Uitbreiding blauwe zone Hoeselt centrum - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

13

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Vaststelling reglement en opheffing gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

14

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Protocolakkoord tussen het Parket van de procureur des Konings en de gemeente Hoeselt - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

15

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Bilzen en gemeente Hoeselt inzake de afhandeling van GAS-dossiers binnen Politiezone BIHORI - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

16

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Aanstelling gemeentelijk sanctionerend en plaatsvervangend gemeentelijk sanctionerend ambtenaar - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

17

Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Tongeren en gemeente Hoeselt inzake de bemiddelingsprocedure - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

 

18

Secretariaat (gemeente) - Vermoeden schending deontologische code - Kennisgeving

 

 

Overzicht punten

 

19

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 30 januari 2020 - Goedkeuring

 

 

Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

 

20

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijk infoblad 'Hoeselt mag gezien'. De opbrengst van de advertenties bedroeg vanaf 2014  exclusief de jaarlijks uitbetaalde 1000 euro aan MARAH 10800 euro. Wie gaat 10800 euro terugbetalen aan de gemeente? - Kennisgeving