Overzicht punten

 

In openbare vergadering

01

Financiën (gemeente) - Kerkfabrieken: budgetwijziging 2021 - Aktename

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

02

Financiën (gemeente) - Kerkfabrieken: budgetwijziging 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

03

Financiën (gemeente) - Kerkfabrieken: meerjarenplanwijziging - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

04

Financiën (gemeente) - Kerkfabrieken: budgetten 2022 - Aktename

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

05

Financiën (gemeente) - Gemeentelijke toelagen boekjaar 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

06

Financiën (gemeente) - Vaststelling aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2022) - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

07

Omgeving - Beheersovereenkomst parochiale lokalen Hoeselt centrum - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

08

Cultuur - GC Ter Kommen vzw - Begroting 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

09

Jeugd - Jeugdhuis X vzw - Begroting 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

10

Sport - Sport Hoeselt vzw - Begroting 2022 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

11

Secretariaat (gemeente) - Reglement klachtenbehandeling - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

12

Secretariaat (gemeente) - Rapport opvolging aanbevelingen Audit Vlaanderen - Kennisgeving

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

13

Secretariaat (gemeente) - Notulen en zittingsverslag gemeenteraad van 25 november 2021 - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 15/12/2021
Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

14

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Een regenboogzebrapad in Hoeselt - Kennisgeving

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

15

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Trajectcontrole in samenwerking met privé-bedrijf - Kennisgeving

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Overzicht punten

Bijkomend punt:

 

16

Toegevoegd - Secretariaat (gemeente) - Luchtreinigers in Hoeseltse scholen - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 20/12/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.